Zámek
Volné místoVolné místo
Rezervované místoRezervované místo
Obsazené místoObsazené místo
Místo zrušenoMísto zrušeno

číslo
stánkového
místa

lokalita cena za jedno
stánkové místo
bez DPH
možnost
elektrické
přípojky
možný prodejní sortiment v rámci
daného stánkového místa a v dané
lokalitě
1 - 63 Trhy - Komenského ulice 1 200 Kč NE různý sortiment
64 - 79 Trhy - Husovo náměstí 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
80 - 86 Trhy - Husovo náměstí 2 000 Kč ANO různý sortiment
87 - 96 Trhy - Husovo náměstí 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
97 - 137 Zámek – park 1 000 Kč NE domácí řemeslné výrobky
138 - 180 Velká louka - park 4 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
181 - 187 Velká louka - park 3 000 Kč ANO občerstvení, cukrovinky
188 - 201 Koně – park 1 200 Kč NE různý sortiment
202 - 216 Koně – park 1 200 Kč ANO různý sortiment