Živnostenské podnikání

Město Vlašim / Městský úřad / Občan na úřadě / Živnostenské podnikání

Novela živnostenského zákona od 01.07.2008

Dne 1. července 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým byl zásadním způsobem novelizován živnostenský zákon...

Nová právní úprava má zjednodušit vstup do živnostenského podnikání a snížit zátěž podnikatele při styku s živnostenskými úřady.

Mladým a začínajícím podnikatelům bude umožněn snazší vstup do vlastního podnikání tím, že nebude vyžadována praxe. Dále byla vypuštěna podmínka prokazování bezdlužnosti a zmírněny požadavky na bezúhonnost. Zavádí se jedna volná živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat. Oznamovací povinnost podnikatele se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z veřejných registrů (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů). Podnikatelé mohou činit podání a vyřizovat informační povinnosti vůči živnostenským úřadům na kterémkoliv živnostenském úřadě na celém území republiky.

Velké změny doznaly i správní poplatky, které se pro podnikatele podstatně snižují. Například při ohlášení živností při vstupu do živnostenského podnikání bude správní poplatek činit 1.000 Kč, při dalším ohlášení živností 500 Kč. Nyní je správní poplatek vybírán ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou živnost.

Průkazy živnostenského oprávnění živnostenské listy budou nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dosavadní živnostenská oprávnění živnostenské listy zůstávají v platnosti do doby vydání prvního výpisu. Výpis vydá živnostenský úřad na základě oznámení změny nebo na žádost podnikatele.

Z důvodu novely živnostenského zákona je třeba uvést do provozu nová verze Registru živnostenského podnikání. Od čtvrtka 26.06.2008 do úterý 01.07.2008, tj. v rozsahu 3 pracovních dní bude realizována odstávka provozu Registru živnostenského podnikání. Omezení pro podnikatele spočívá v tom, že pracovníci živnostenského úřadu nebudou moci vystavovat živnostenské listy na počkání, nahlížet do živnostenského rejstříku a provádět do něj zápisy. Veškerá podání živnostenských subjektů však budou vyřízena v zákonných lhůtách i v době odstávky provozu Registru živnostenského podnikání.

Předem děkujeme podnikatelské veřejnosti za pochopení a věříme, že novela živnostenského zákona platná od 01.07.2008 bude pro ně opravdu krokem ke zjednodušení jejich podnikání. Další informace o novele živnostenského zákona Vám rádi sdělíme osobně nebo telefonicky (317 850 122) na živnostenském odboru MěÚ Vlašim.

Ivana Vlachová vedoucí živnostenského odboru